สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านง่าย รู้ผลเร็ว!.

สมัครบัตรเครดิตวันนี้ สัมผัสประสบการณ์ระดับ 5 ดาวได้ทุกวัน สิทธิพิเศษจากธนาคาร สถาบันการเงิน สมัครบัตรเครดิต ผ่านง่าย รู้ผลเร็ว!.


ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ธนาคาร ซิตี้แบงก์ (Citibank Royal Orchid Plus Prefered) ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ บัตรเครดิตสุดคุ้มจากธนาคาร ซิตี้แบงก์ ที่บอกเลยว่าจะทำให้ชีวิตการเดินทางกับการบินไทย ท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของคุณเปลี่ยนไป เพราะ บัตร Visa Card (Infinite) ไบนี้ ให้สิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางกับการบินไทย ท่องเที่ยว และช้อปปิ้ง มากมายเลยทีเดียว

บัตรเครดิต Citibank Royal Orchid Plus Prefered สิทธิพิเศษอะไรบ้าง

บัตรเครดิต Citibank Royal Orchid Plus Prefered สิทธิพิเศษอะไรบ้าง

บัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ บัตรเครดิตสุดคุ้มจากธนาคาร ซิตี้แบงก์ ที่บอกเลยว่าจะทำให้ชีวิตการเดินทางกับเที่ยวบิน การบินไทย บริการรถลีมูซีน สนามบินสุวรรณภูมิ และบริการห้องพักรับรองสนามบินของคุณเปลี่ยนไป เพราะ บัตร Visa Card (Infinite) ใบนี้ ให้สิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางกับเที่ยวบิน การบินไทย บริการรถลีมูซีน สนามบินสุวรรณภูมิ และบริการห้องพักรับรองสนามบิน มากมายเลยทีเดียว

 

สิทธิประโยชน์หลัก ของบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ มีอะไรบ้าง ?

คะแนนสะสม วิธีคิดคะแนนสะสม บัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ หากชำระสินค้าหรือบริการด้วยบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ใบนี้ ใช้จ่ายครบทุก20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน อายุคะแนนสะสม บัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ไม่มีหมดอายุ

ถูกอกถูกใจอย่างยิ่ง เลื่อนสถานะภาพ เป็น บัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อมียอดรูดบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ อีกทั้งจะต้องเดินทางกับ สายการบิน การบินไทยในระยะเวาลาเดียวกันดังต่อไปนี้
– สะสมไมล์ครบ 22,000 ไมล์ หรือ
– เดินทาง 15 เที่ยวบิน ในเส้นทางระหว่างประเทศ

ถูกอกถูกใจอย่างยิ่ง พิเศษรับ Anniversary Bonus 25,000 คะแนน เมื่อมียอดรูดบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ครบ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ อีกทั้งจะต้องต่ออายุสมาชิกบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ในปีถัดไป

ถูกอกถูกใจอย่างยิ่ง รับ 1 ไมล์สะสม เมื่อชำระเงิน โดยใช้ บัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ใบนี้ ทุกๆ 15 บาท แค่เพียงใช้บริการผ่านบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และการชำระสินค้าหรือบริการด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และ สมาชิกบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์  รับ 1 ไมล์สะสมแค่เพียงใช้บริการผ่านบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ในหมวดอื่นๆ ทุกๆ 20 บาท

ถูกอกถูกใจอย่างยิ่ง ฟรีบริการ ลีมูซีนจากบ้านถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 ครั้งต่อปี พร้อม ถูกอกถูกใจอย่างยิ่ง ส่วนลด 50% ใน 2 ครั้งถัดไป  ภายใต้เงื่อนไขระยะทางจากบ้านถึงสนามบินไม่เกิน 50 กิโลเมตร

ถูกอกถูกใจอย่างยิ่ง ฟรีบริการ Meet & Assist ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อ สมาชิกบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ เดินทางกับการบินไทย ในเส้นทางระหว่างประเทศ

ถูกอกถูกใจอย่างยิ่ง ฟรีบริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อ สมาชิกบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ เดินทางกับการบินไทย ในเส้นทางระหว่างประเทศ

ถูกอกถูกใจอย่างยิ่ง บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ภายในบ้าน และ ถูกอกถูกใจอย่างยิ่ง บริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

บัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ยังรวมถึงการให้บริการ คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 35 ล้านบาท เมื่อ สมาชิกบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

บัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ยังรวมถึงการให้บริการ วงเงินชดเชยหากเที่ยวบิน หรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า ประกันสินค้าที่ซื้อผ่านบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ สูญหาย หรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 30 วัน

VISA_RoyalOrchidPlus_Prefered.jpg’ alt=” border=’0′ />

ค่าธรรมเนียม บัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ใบนี้ ค่าบริการแรกเข้า ฟรีไม่มีเงื่อนไข ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม อย่างไรก็ตาม การเก็บ ค่าธรรมเนียมรายปีของ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ บัตรหลัก ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก 5,000 บาท ปีถัดไป 10,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อใช้การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ธนาคารกำหนด)) บัตรเสริม ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อใช้การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ธนาคารกำหนด))

หลักเกณฑ์การสมัคร ยอดชำระขั้นต่ำ วงเงิน และอัตราดอกเบี้ย บัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

เงื่อนไขการทำบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ต้องมีอายุ บัตรหลัก 20 – 65 ปี และ บัตรเสริม 15 – 80 ปี อีกทั้ง ผู้สมัครต้องมีรายได้ประจำขั้นต่ำ 50,000 บาท คุณมีสิทธิได้รับวงเงินสูงสุดถึง 2-5 เท่าของเงินเดือน จาก บัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ซึ่งมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน บัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ มียอดชำระขั้นต่ำที่ 10 % แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ดอกเบี้ยค้างชำระ 18%ต่อปี พร้อมกันนั้นคุณสามารถ สมัครบัตรเสริมได้4 ใบ

การเบิกเงินสดล่วงหน้า ของบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

เอกสิทธิ์ที่มากกว่าของ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ การเบิกใช้เงินสดฉุกเฉินล่วงหน้า มอบวงเงินให้คุณ 100 % ของวงเงินที่เหลือในขณะนั้น โดยมีค่าธรรมเนียมจากการกด(/ครั้ง) 3 % รวมทั้งมีการคิดอัตราค่าดอกเบี้ยจาก ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ในการเบิกใช้เงินสดฉุกเฉินล่วงหน้า 18 เปอร์เซ็นต์/ปี

จะทำบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ต้องทำยังไง?

บริการสมัครสมัครบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ผ่านทางระบบออนไลน์ แค่กรอกแบบฟอร์ม แล้วรอคอย การติดต่อกลับมาของ เจ้าหน้าที่ ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เพื่อให้คำแนะนำกับคุณ >>  คลิก สมัครออนไลน์  <<

ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการก่อนตัดสินใจ

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านง่าย รู้ผลเร็ว!.

สมัครบัตรเครดิตวันนี้ สัมผัสประสบการณ์ระดับ 5 ดาวได้ทุกวัน สิทธิพิเศษจากธนาคาร สถาบันการเงิน สมัครบัตรเครดิต ผ่านง่าย รู้ผลเร็ว!.