สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านง่าย รู้ผลเร็ว!.

สมัครบัตรเครดิตวันนี้ สัมผัสประสบการณ์ระดับ 5 ดาวได้ทุกวัน สิทธิพิเศษจากธนาคาร สถาบันการเงิน สมัครบัตรเครดิต ผ่านง่าย รู้ผลเร็ว!.


วิธีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ มือใหม่อยากเล่นหุ้น เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี
★ การลงทุนหุ้นแบบเน้นคุณค่า คืออะไร สำหรับการลงทุนหุ้นแบบเน้นคุณค่า หรือ Value Investment(VI)นั้นเป็นวิธีการลงทุนหุ้น ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง
★ การลงทุนแบบ VI นั้นสามารถสรุปเป็นแนวทางได้ดังนี้
การมองหาหุ้น ที่มีมูลค่าต่ำกว่า มูลค่าแท้จริงของมัน
การมองหาหุ้น หรือกิจการที่เป็นกระแส (เทรนด์)
การมองหาหุ้น ที่มีการเติบโต
การศึกษาหุ้น หรือกิจการอย่างจริงจัง

วิธีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ มือใหม่อยากเล่นหุ้น เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี

วิธีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ มือใหม่อยากเล่นหุ้น เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี

✓ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กับ SBITO

  • บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ได้ทำการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • SBITO ค่าคอมฯ หมื่นละ 7.50 บาท หรือ 0.075 % ซึ่งเป็นอัตราค่าคอมที่ถูกสุด ในตลาด
  • ส่งเอกสาร เปิดพอร์ตหุ้นได้ที่ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศไทย (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)
  • มีโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

 

ขั้นตอนการเปิด PORT หุ้น

 

 

☆ การลงทุนหุ้นแบบเน้นคุณค่า คืออะไร

สำหรับการลงทุนหุ้นแบบเน้นคุณค่า หรือ Value Investment (VI) นั้นเป็นวิธีการลงทุนหุ้น ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะเป็นการลงทุนที่สามารถให้ผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาวได้ โดยไม่เน้นที่การเน้นผลกำไรการซื้อขายหุ้นโดยตรง เหมือนกับการลงทุนหุ้นระยะสั้น หรือหุ้นเก็งกำไร โดยแต่เดิมนั้น การลงทุนแบบเน้นคุณค่าจะหมายถึงการเข้าซื้อหุ้น ที่มีราคาต่ำ แล้วสามารถรับผลประโยชน์จากมันได้มากกว่าราคาที่ซื้อมาอย่างมาก ซื้อถูก ขายแพง อะไรประมาณนั้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนั้น การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ยังครอบคลุมความหมายถึงการลงทุน ในธุรกิจ หรือกิจการ ที่มีคุณภาพ โดยการเน้นมูลค่าแท้จริง จากปัจจัยพื้นฐานของกิจการนั้นๆ เป็นหลักสำคัญ โดยนักลงทุน VI นั้นจะทำการศึกษารายละเอียด และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท หรือกิจการที่พวกเขาสนใจอย่างถ่องแท้ ก่อนทำการเข้าลงทุนหุ้นของกิจการนั้นๆ โดยจะต้องทำการประเมินค่าของกิจการ เพื่อดูว่ากิจการนั้นๆ มีคุณภาพ มีมูลค่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งการประเมินค่า จะเป็นการดูปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตของธุรกิจ , ความสามารถในการทำกำไร , สินทรัพย์และหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการเพิ่มปัจจัยอื่นๆ ลงไปด้วย เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยง, ความสามารถของ CEO , รวมถึงประเภทของสินค้าอีกด้วย

การลงทุนแบบ VI นั้นสามารถสรุปเป็นแนวทางได้ดังนี้

› การมองหาหุ้น ที่มีมูลค่าต่ำกว่า มูลค่าแท้จริงของมัน

หมายถึงการมองหาหุ้น ที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงของมันก่อน โดยเราอาจจะใช้วิธีการหาค่า PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไร เพื่อดูว่าหุ้นที่สนใจจะลงทุนนั้น ถูกหรือแพงอย่างไร , การใช้วิธีการ P/BV หรือการใช้อัตราส่วนราคาหุ้น ต่อราคาแท้จริงทางบัญชี และการหาอัตราส่วน ROE ซึ่งหุ้นที่น่าสนใจนั้น จะต้องมีค่า PE , P/BV ต่ำแต่ค่า ROE สูง

› การมองหาหุ้น หรือกิจการที่เป็นกระแส (เทรนด์)

หรือกิจการที่มีแนวโน้มที่ดี เช่น การเลือกลงทุนหุ้น ในกิจการประเภทเทคโนโลยีต่างๆ ที่ในปัจจุบันนี้ถือว่ากำลังเป็นเทรนด์ ที่ดีและน่าลงทุนอย่างมาก เป็นต้น

› การมองหาหุ้น ที่มีการเติบโต

พูดง่ายๆ คือ การมองหาหุ้น ที่มีแนวโน้มจะเติบโตต่อไปในอนาคต โดยดูจากรายได้ และโครงสร้างของรายได้ ตลอดจนต้นทุนขายของสินค้า หรือบริการของกิจการนั้นๆ เพื่อดูว่ากิจการมีแนวโน้มเติบโตจริงหรือไม่

› การศึกษาหุ้น หรือกิจการอย่างจริงจัง

โดยการดูว่ากิจการทำอะไร ขายสินค้าแบบไหน , โครงสร้างของรายได้เป็นอย่างไร , มีการเติบโตอย่างไร รวมถึงการดูเรื่องกระแสเงินสดของกิจการด้วย ว่าเป็นบวกหรือลบ

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านง่าย รู้ผลเร็ว!.

สมัครบัตรเครดิตวันนี้ สัมผัสประสบการณ์ระดับ 5 ดาวได้ทุกวัน สิทธิพิเศษจากธนาคาร สถาบันการเงิน สมัครบัตรเครดิต ผ่านง่าย รู้ผลเร็ว!.